Наталия Magda-Zitta Виноградова, Александра Модина (фп)